neyzen ik

Üstün performansın üstün yetkinliklerle sağlanabileceğine inanıyoruz. İnsan kaynakları politikamız da bu yaklaşıma paralel olarak yetenekli insan kaynağının cezbedilip bünyemize katılması ve sürekli geliştirilmesi esasına dayanıyor.

İşe alım sürecinden başlayarak tüm insan kaynakları süreçlerinin ortak paydasını yetkinlikler oluşturur ve tüm süreçler çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin yetkinliklerini geliştirmeye/artırmaya yönelik işletiliyor. Tüm çalışanlar, başarı odaklı, ayrıntıları önemseyen, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, müşteri ve kalite odaklılık prensibiyle çalışan, ikna becerileri yüksek ve var olanı sürekli geliştiren yenilikçi olmaları yönünde destekleniyor.

 • Kuruluşumuzdan bu yana oluşturduğumuz güveni korumak,
 • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kurum sadakatlerini maksimum tutmak,
 • Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Çağdaş yönetim teknikleri kullanmak ve bunları eğitimlerle desteklemek,
 • Duygusal zekaya sahip,
 • Analitik düşünebilen,
 • Çözüm odaklı,
 • Sen dili yerine ben dilini kullanan,
 • Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, işverenler yani tüm tarafların belirlenen hedeflere ulaşmada katılımını sağlamak ve memnuniyetlerini arttırmak.

Açık Pozisyonlar

İş ilanlarımız bu adreste yayınlanmaktadır.